ICU

wtorek, 29 grudnia 2015

WebQuest

Co to jest WebQuest?

WebQuest – rodzaj metody projektów zorientowanej na uczniowskie badania w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej. Wyjściowym źródłem informacji w badaniach uczestników projektu jest Internet. Źródła online mogą być uzupełnione materiałami podręcznymi. Forma WebQuestu przypomina tradycyjny projekt z elementami kursu e‑learningowego.


źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/WebQuest

Wstęp

 Nasz webquest 

WebQuest  skierowany jest  do uczniów  szkoły  podstawowej realizujących project Erasmus+ ICU a Toolbox for Optimal Teaching. Materiały wytworzone w oparciu o webquest służą przybliżeniu partnerów projektu oraz zostaną wykorzystane w maju 2016r. w czasie Dnia Europejskiego w naszej szkole.

Może ktoś z Was odwiedzi te kraje lub w nich zamieszka w przyszłości. Tymczasem przygotujemy plany wycieczek do tych krajów

Nasze zadania


Waszym zadaniem będzie wyszukanie informacji o Norwegii, Finlandii, Szwecji, Estonii, Chorwacji, Hiszpanii. Wyniki swoich prac zaprezentujecie w postaci plakatu w maju 2016 r. Wtedy zorganizujemy Dzień Europejski w naszej szkole. Plakaty zostaną umieszczone na wystawie w szkole i na stronie internetowej projektu ICU a Toolbox for Optimal Teaching. Na podstawie Waszych prac stworzymy prezentację Prezi.

Etapy pracy

Etap 1
Każda klasa losuje jeden kraj. Dzielimy klasę na 4 grupy. Każda grupa zajmuje się jednym tematem dotyczącym  kraju
1. Podstawowe informacje o kraju (nazwa, stolica, hymn, język, waluta, położenie)
2. Miejsca, które warto odwiedzić
3. Słynni ludzie
4. Kuchnia

Etap 2
Zapoznajemy się z tematem. Wyszukujemy informacje w internecie. Możemy szukać także w innych źródłach (np. dostępnych w bibliotece szkolnej)

Etap 3
Dzielimy się rolami w grupie (lider, osoba odpowiedzialna za rysunki, ilustracje, drukowanie, wycinki z czasopism, napisy)

Etap 4
Wymieniamy się informacjami na dany temat, dyskutujemy, co jest istotne i ciekawe.

Etap 5
Wybieramy informacje. Planujemy rozmieszczenie na plakacie

Etap 6
Wykonujemy rysunki, drukujemy, redagujemy notatki, napisy

Etap 7
Materiały wypracowane przez wszystkie grupy umieszczamy na wspólnym, klasowym plakacie

Etap 8
Należy przygotować ustną prezentację efektów pracy całej klasy

Etap 9
Prezentujemy efekty pracy
Źródła

W Internecie znajdziecie mnóstwo informacji o państwach. Oto przydatne linki:
Norwegia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia
http://norwegia.lovetotravel.pl/
http://www.norwegofil.pl/
http://www.visitnorway.pl/
http://www.visitnorway.pl/
http://www.amb-norwegia.pl/
https://eures.praca.gov.pl/zal/warunki_zycia/norwegia/Norwegia1.pdf

Finlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Finlandia
https://pl.wikivoyage.org/wiki/Finlandia
http://finlandia.lovetotravel.pl/
https://eures.praca.gov.pl/zal/warunki_zycia/finlandia/Finlandia1.pdf

 Szwecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwecja
http://szwecja.net/
https://polkawszwecji.wordpress.com/
http://www.szwecjadzisiaj.pl/
https://eures.praca.gov.pl/zal/warunki_zycia/szwecja/Szwecja1.pdf

Estonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Estonia
http://www.eesti.pl/
https://www.visitestonia.com
http://estonia.lovetotravel.pl/
https://eures.praca.gov.pl/zal/warunki_zycia/estonia/Estonia1.pdf

Chorwacja
http://chorwacja.lovetotravel.pl/
http://croatia.hr/pl-PL
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chorwacja
http://podroze.onet.pl/przyroda/10-miejsc-w-chorwacji-ktore-musisz-zobaczyc/9mhw7
https://eures.praca.gov.pl/zal/warunki_zycia/chorwacja/Chorwacja1.pdf

Hiszpania
http://hiszpania.lovetotravel.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katalonia
http://www.hiszpania-online.com/
https://eures.praca.gov.pl/zal/warunki_zycia/hiszpania/Hiszpania1.pdf


Kryteria oceny

Praca będzie oceniana jako wynik współpracy wszystkich osób wchodzących w skład klasy. Liczy się praca każdej osoby.
Wasza praca będzie oceniana według kryteriów:Wymagania
Podstawowe
Rozszerzające
Dopełniające
Wykraczające
Punkty
Poziom i jakość zawartych informacji
Pobieżnie wybrane materiały
Starannie dobrane i opisane materiały
Interesujący i wyczerpujący dobór materiałów. Starannie opisane
Obszerne informacje, ciekawie dobrane i opisane
1-4
Estetyka i jakość wykonania
Nieciekawa i niestaranna praca
Praca ciekawa i w miarę staranna
Bardzo ciekawa i bardzo starannie wykonany plakat
Wzorowy plakat: estetyczny, interesujące materiały i oryginalne umieszczenie materiałów
1-4
Współpraca w grupie
Prace niewielu uczniów
Prace prawie wszystkich uczniów
Prace wszystkich uczniów
Doskonała wspóraca w grupie, każdy wykonywał powierzone mu wcześniej zadanie
1-4
Prezentacja ustna
Mało ciekawa, brak przygotowania, prezentuje jedna lub 2/3 osoby
Prezentacja ciekawa ale  brak zaangażowania wszystkich członków grupy
Bardzo ciekawa prezentacja,  przedstawienie wszystkich, zaangażowanie uczniów realizujących projekt
Oryginalna prezentacja, widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów
1-4


Wnioski

Celem waszego zadania jest poznanie naszych krajów partnerskich. Będziecie mogli porównać te kraje z Polską. Nauczycie się organizować swoją pracę: wyszukiwać oraz wybierać ciekawe i potrzebne informacje a także współpracować w grupie